Mikołaj Kopernik


Polski astronom autor dzieła, autor dzieła De revolutionibus orbium coelestium (O obrotach sfer niebieskich)

Był renesansowym polihistorem, poza astronomią zajmował się również matematyką, prawem, ekonomią, strategią wojskową, astrologią, był także lekarzem oraz tłumaczem.

Biografia

Galeria